Últimas publicaciones

CM 61 - Dinámicas de grupo. Una propuesta psicopedagógica para niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años

Este libro trata sobre la dinamización de grupos, tanto desde el punto de vista edu-cativo como clínico. Por este motivo, puede ser de utilidad para maestros y profe-sores, en el ámbito de la ... Ver más [+]

CA 53 - L'educació vista des de la família i l'escola

L’obra expressa els pensaments que tenen els membres d’una família, inte­grada pels pares, tres fills i tres avis, respecte a situacions educatives, esco­lars i no escolars. Aquests personatges es ... Ver más [+]

Noticias

Els Estudis de Filologia: Projectes Professionals

Ja us podeu descarregar de forma gratuïta el llibre Els Estudis de Filologia: Projectes Professionals, escrit per la professora de la Universitat de Barcelona Imma Miralpeix, que trobareu en format e-book a la web tant d?Horsori (https://goo.gl/4AA3uV) com de la Universitat de Barcelona (https://goo.gl/HTGfJn).

Ver más [+]